Souhrnná výzkumná zpráva

Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích

Výsledná souhrnná výzkumná zpráva popisuje výsledky řešení projektu a naplnění jeho cílů. Obsahuje navíc několik doporučení pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací ve výzkumu a vývoji nanotechNologií.

Tým projektu NanoEt:

Michal Trčka

David Lukáš

Jan Šembera

Jana Jetmarová

Vratislav Žabka

Lukáš Zedek

Vít Bartoš

– Verze bez hypertextových odkazů

PŘEDCHOZÍ PŘÍSPĚVEKNÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVEK


© TUL 2022 | All RIghts Reserved