Michal Trčka

Řešitel projektu působí na katedře filosofie TUL. Ve své aktuální práci se zaměřuje na vybrané problémy filozofie technologií a aplikované etiky (etika biotechnologií).

David Lukáš

Emeritní rektor Technické univerzity v Liberci, vedoucí týmu Nanovlákenné materiály, a v tomto projektu hlavně odborným garantem v oblasti nanotechnologií. Působí na katedře chemie TUL.

Jan Šembera

Zaměřuje se na koncepci expertního systému a jeho modelování. Mezi jeho specializaci v Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL patří matematické modelování, nebo problémově orientované informační systémy.

Jana Jetmarová

Členka katedry filosofie TUL. V projektu se primárně věnuje vytvoření designu kvalitativního výzkumu, realizace polostrukturovaných rozhovorů kvalitativního výzkumu a jejich zpracování do podoby případové studie.


Vratislav Žabka

Jeho specializací je modelování transportně-reakčních procesů. V projektu se zaměřuje na modelování, analýzu dat a programování expertního systému. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL.

Lukáš Zedek

Vedle matematického modelování se Lukáš Zedek z Ústavu nových technologií a aplikované informatiky TUL věnuje např. využívání svobodného softwaru, analytických a numerických řešičů matematických úloh. V projektu pak přdevším programování systému.

Vít Bartoš

V tmto projektu se věnuje především filozofické reflexi nanotechnologií a vypracování přehledové studie. Působí na katedře filosfie TUL, kde se specializuje na filozofii přírodních věd, filozofii vědy a techniky, kognitivní filozofii a environmentální filozofii.

A spousta dalších

¨Na projektu dále spolupracuje mnoho dalších osobností z Technické univerzity v Liberci.

Například Jana Klapková, Ivana Cvrčková, Denisa Brokešová a Matěj Andrýs, David Svoboda, Ondřej Michal a další.

Konferenci (Nano)technologie v mimořádných situacích pořádali:

Katedra filosofie, Katedra chemie, Ústav nových technologií a aplikované informatiky (FP, Technická univerzita v Liberci)

Technické zajištění: Marián Lamr, Přemysl Svoboda, Pavel Tyl, Stanislav Miler

Online přenos: Stanislav Miler

Fotky a předtočené video s T. Hříbkem: Miroslav Halada

Propagace: Roman Valeš, Jana Klapková, Michal Trčka (děkujeme Českému rozhlasu Plus a moderátorovi Davidu Hamrovi za reportáž o konferenci)

Střih a web: Ondřej Michal (závěrečné video)

Moderátoři: Michal Trčka, David Svoboda, Jana Jetmarová, Jana Klapková

Hudba - znělka projektu NanoEt: Roman Rakowski

Občerstvení: VegWay, DOK pražírna Nordbeans


© NanoEt 2022 | All RIghts Reserved